Godt andretræk

Den 30/9 var 4 af foreningens jægere på andetræk. Det var en af de aftener hvor ænderne ville lege med.

Generalforsamling

På foreningens generalforsmaling i januar, takkede både Søren Stender og Søren Babre af efter mange år i foreningen. Søren Stender har hjulpet med fællesjagter og foreningens pramme, mens Søren Babre har været kasserer. Både medlemmer og bestyrelse takker for deres arbejde i foreningen gennem årene.