Vedtægter

Limfjordsjægernes vedtægter kan hentes her.