Pokaler

Hvert år til generalforsamlingen uddeles pokaler.

Der uddeles pokaler for krage, måge og mårhund.

Gem derfor krage- og mågefødder, og ved mårhund billede af dig sammen med dyret, og tag dem med til generalforsamlingen.