Flugtskydning

Foreningen stiller uddannet instruktør til rådighed på Aalborg flugtskydningsforenings bane i Hvorup (Gammel Hvorupvej 141) kl. 18:30 tirsdag d. 23/4, 21/5, 18/6, 16/7 og 13/8. Alle er velkomne

Generalforsamling

Kl. 19 afholdes der generalforsamling i Jægerhuset (Willy Brandts vej 26, Aalborg). Kom og vær med til at støtte foreningsarbejdet, mød andre medlemmer af foreningen, høre årsberetning, stille forslag mv.. Obs: Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil blive offentliggjort senest 7 dage