Jagt på egen hånd

Hagljagt med hund

Foreningens medlemmer kan frit anvende foreningens arealer til trækjagt på egen hånd. Trækjagt defineres i foreningen som ikke-opsøgende jagt. F.eks. jagt fra skjul efter krage, husskade, duer, sølvmåge, ænder, gæs mv.

Opsøgende jagt er som udgangspunkt ikke tilladt på nær ved foreningens arrangerede fællesjagter. Læs mere her.

Standvildt som fasan, agerhøne, hare og råvildt må udelukkende jages på foreningens fællesjagter.

Medlemmer må medbringe op til to gæster ved jagt på egen hånd på foreningens arealer. Jagtkort og evt. gæstekort er påkrævet. Læs også gældende regler på siden: Jagtret.

Jagt på grågås og canadagås i august

Grågås og canadagås kan jages på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil i perioden 01.08-31.08. Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o. lign., som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 m landværts højeste daglige vandstandslinje for fiskeriterritoriet (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Vær særlig opmærksom på og vis hensyn til andre jægere, hvis der f.eks. reguleres rævehvalpe på samme jagtområde. Sikkerhed frem for alt!

Medlemmer må medbringe to gæster. Jagtkort og evt. gæstekort er påkrævet. Priser kan findes her.

Cirka optegnelse af 300m linje på foreningens arealer, som støder op til fiskeriterritoriet

Riffeljagt

Det er muligt for alle med indløst jagtkort til foreningens arealer at drive riffeljagt efter rå, rålam, ræv og mårhund på foreningens arealer. Der kræves ingen tilmelding eller lodtrækning, det er frit.

Jagten skal foregå fra stige eller anvist plads. Se placeringer af stige/pladser her.

Der må afskydes 1 rå samt 1 lam per stige/anvist plads. Hvis både rå og lam er skudt på en stige/anvist plads er denne lukket ift. jagt på rå/lam. Der er ingen loft for afskydning af ræv og mårhund.

Bestyrelsen orienterer via Facebook og hjemmeside, når der sker ændringer ift. afskydning ved de enkelte pladser.

Ønsker du at udøve denne jagt, så er det vigtigt at du sætter dig ind i reglerne!

Regler:

 • Riffeljægeren har sat sig grundigt ind i reglerne og forstår disse.
 • Riffeljægeren er bekendt med status på afskydning for hver enkelt stige.
 • Jægerne respektere hinanden. Her tænkes på evt. trækjægere på vej på plads i de sidste minutter af riffeljagten. Vi skal alle være her!
 • Der må skydes 1 rå samt 1 lam per stige/plads.
 • Der indrapporteres afskudt vildt til jagtudvalget samme dag (med billede og hvor dyret er nedlagt).
 • Der må skydes 1 rå eller lam per jæger (medmindre andet meldes ud via. hjemmeside eller Facebook).
 • Stiger og pladser skal stå tomme hele ugen op til vores fællesjagter.
  Der skelnes mellem nord og syd dvs., at når fællesjagten er på nord, må man gerne bruge pladserne på syd i ugen op til jagterne og omvendt. (Det altid riffeljægerens ansvar at undersøge, at dette er overholdt).
 • Skud til hjortevildt der ikke ligger forendt skal eftersøges af en schweisshund.
 • Det er ikke tilladt at drive pürch-jagt på foreningens arealer.
  Ved Egense- og Restrupstykket, hvor der ikke er stiger, skal jægeren stå de anbefalede pladser samt være opmærksom på kuglefang. (Se kortet for anbefalede steder samt stigernes placeringer).
  Ved buejagt er det tilladt at pürche indtil 150 meter fra stige/anbefalede plads.
 • Prisen for at nedlægge rådyr er 300 kr., som overføres til foreningens bankkonto.
  • OBS: I oktober måned er prisen for at nedlægge et rålam 150 kr.

Jagtkort er påkrævet. Læs også gældende regler på siden: Jagtret.

Riffeljagt 2023 – tillykke til de heldige!

Gjøl/Haldager “Nord”Gjøl/Haldager “Mødding”“Karls sø”“Krudten”Restrup markEgense
ÅbenÅbenLukket – tillykke til HenrikÅbenÅbenLukket – tillykke til Martin
LamÅbenÅbenÅbenLukket – tillykke til DanniÅbenÅben
Ræv