Bukkejagt

Foreningen har fem poster fordelt på sine jagtarealer som benyttes til bukkejagt. Fire af disse poster er stiger, som skal benyttes. Adgangen til posterne bestemmes ved en offentlig lodtrækning og er underlagt en rotationsordning så jægerne kan prøve forskellige poster. Der må skydes én buk per post og maksimalt en buk per jæger. Når en buk er nedlagt udtages såvel jæger som post af rotationsordningen. Da der kan deltage flere jægere end der er bukke er prisen sat efter et fairhedsprincip så det er billigt at deltage i jagten, men “dyrt” at skyde bukken.

For at kunne deltage i bukkejagten skal man have tilmeldt sig forud for lodtrækningen om pladserne. Skulle der være flere jægere tilmeldt end der er pladser afgør lodtrækningen hvilke jægere, der deltager. Der kan ikke medbringes gæster til bukkejagt ligesom pladserne heller ikke kan byttes. Jagtkort og særskilt betaling for bukkejagt er påkrævet.

Posternes placering