Orientering

Grundet uvisheden om hvad der i nærmeste fremtid kan lade sig gøre pga. Coronasituationen, har vi valgt ikke at bruge tid og penge på, at udgiver bladet ”Sneppen” marts nummeret.

I kan i stedet læse om hvad bestyrelsen påtænker af arrangementer her. Kommer der ændringer hertil, vil det blive lagt op på foreningens Facebook-gruppe.

Kragereguleringstilladelser

Ønsker du at modtage en kragereguleringstilladelser så send SMS til Jørgen på  tlf.  29801561 med oplysning om navn, tlf. nr. samt samt mailadresse. Du vil efterfølgende modtage tilladelsen på mail.

Bemærk, antal regulerede krager skal rapporteres til Jørgen hurtigst muligt efter den 15. april. Jørgen sørger for indrapportering til Naturstyrelsen.

Jagttegnskursus 2020

Limfjordsjægerne starter igen jagttegnskursus 8/10 kl. 19:00 i Jægerhuset ved Gigantium i Aalborg. Niels Peder Greve vil stå for undervisningen, og kan kontaktes på 50505402 for yderlige informationer.

Prisen er 2.500 kr. plus gebyrer til jagtprøve m.m., og efter bestået jagtprøver er det første års jagtkort gratis.

Da Niels Peder desuden er uddannet flugtskydningsinstruktør, riffelinstruktør og jagthundeinstruktør, kan han efter bestået jagttegnskursus, også bistå indenfor disse områder.

Der vil under kurset blive taget hensyn til elever, der har særlige udfordringer, som eksempelvis læsesvaghed eller ordblindhed.

Hundetræning

Vi starter op igen på hundetræning efter ferien tirsdag den 11. august kl. 18:30. Der vil komme nærmere information her på hjemmesiden og på Facebook når vi nærmere os. Der vil blive med fokus imod andejagten, så vores hunde er klædt på til udfordringerne.