Jagtret

For at deltage i enhver form for jagt og regulering som foreningen tilbyder, skal der løses jagtkort til jagtarealerne. Hvis øvrige regler gør sig gældende er dette nævnt under de enkelte jagttyper nedenfor.

Det er nedenfor anført om det er tilladt, at medbringe gæster til de enkelte jagttyper. Gæstekort købes for en dag af gangen og gæster skal altid være i følge med et medlem med jagtkort.

De aktuelle priser findes på siden Medlemskab. Medbring altid dokumentation for betalt jagtkort, jagttegn, samt evt. gæstekort og bukkejagt, hvis dette er aktuelt.

  1. Al jagt/regulering skal foregå iht. gældende jagtlov samt reguleringsbekendtgørelse.
  2. Bliver et medlem bekendt med, at der sker ulovligheder eller provokationer overfor lodsejere eller andre, der måtte være berettiget til at færdes på arealerne, har medlemmet pligt til at underrette bestyrelsen herom.
  3. Ethvert medlem skal på forlangende forevise gyldigt jagttegn samt kvittering for at jagtkort til stykkerne er betalt.
  4. Al øvelsesskydning på arealerne er forbudt.
  5. Al kørsel på foreningens arealer er forbudt.
  6. Henlæggelse af skydepram på foreningens arealer kræver registrering ved jagtudvalg.
  7. På dage hvor der afholdes fællesjagt, er al færdsel på stykkerne forbudt indtil efter fællesjagtens afholdelse.