FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Jagtkort til foreningens arealer:

Jagtkortet gælder samme periode som jeres jagttegn, det vil sige fra 1. april til 31. marts. Jagtkortet er gyldigt efter indbetaling på foreningens konto. Det anbefales at medbringe en kopi af indbetalingen på jagter, se også bankoplysninger.

Når der afholdes fællesjagter, andetræk m.m. tjekker foreningen, at man har jagttegn og jagtkort.

Foreningen har en liste over medlemmer med indbetalt jagtkort.

Medlemskab:

De forskellige typer af medlemskab opkræves af Danmarks Jægerforbund, se mere på medlemskab.

Gæstekort:

Der må medbringes op til 2 gæster pr. dag. Et gæstekort koster 100 kr. pr. gæst pr. dag på land og 200 kr. på vand. Beløbet overføres til foreningens konto med angivelse af medlemmets navn, f.eks. “Gæst Jens Jensen”.

Der må ikke medbringes gæster på reguleringer.

Fællesjagter:

Fællesjagterne er for alle medlemmer, som har gyldig jagttegn samt jagtkort til foreningen. Der kan forekomme tilmelding via Facebook.

Jagt på egen hånd:

Se her.

Jagt på fjorden:

Foreningens pramme/bobler kan bookes på vores hjemmeside, dette kræver betalt jagtkort, se booking.

Bukkejagt:

Foreningen har flere pladser til bukkejagten. For at komme i betragtning, skal man tilmelde sig bukkejagten, bliver man udtrukket koster det 200 kr. + jagtkort. Jagtudvalget udsender tilmelding til bukkejagt om foråret. Blandt de tilmeldte trækkes der lod om pladserne. Se bukkejagt.

Rågeregulering:

I maj måned hjælper foreningen Aalborg Kommune med at regulere rågeunger. Tilmelding m.m. fremgår af hjemmesiden og Facebook.

Facebookside:
Når man er medlem, kan man ansøge om at blive medlem af foreningens facebookside, hvor vi slår nyheder og events m.m. op, se Facebook.

Adresseændring:

Når man er tilmeldt folkeregisteret, så får Danmarks Jægerforbund automatisk besked om ændring af adresse.