Regulering

Ræveregulering

februar

Ræv må på vore jagtarealer reguleres fra og med d. 1/2 til og med d. 29/2 (jf. Bekendtgørelse om vildtskader). Reguleringen kan ske fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Sker regulering med riffel, må dette kun ske fra opstillede skydestiger. Dog, på arealer hvor der ikke er opsat stige, må regulering foregå fra anbefalede skydepladser (se jagtarealer). Ved Egense-stykket gælder det, at dæmningen agerer kuglefang. Vær ligeledes særlig opmærksom på kuglefang ved Restrup-stykket, hvor der ikke er opsat stige.

Vil du regulere med haglgevær, skal der medbringes egnet apporterende hund. (Jf. jagtret må der ikke dyrkes opsøgende jagt). Haglbøsse må medtages i skydestige.

Vær særlig opmærksom på og vis hensyn til andre jægere, hvis der f.eks. reguleres krager på samme jagtområde. Sikkerhed frem for alt!

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet.

Rævehvalpe

Rævehvalpe må i perioden fra og med 1. juli til og med 31. august reguleres udenfor grav (jf. Bekendtgørelse om vildtskader). Reguleringen kan ske fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Sker regulering med riffel, må dette kun ske fra opstillede skydestiger. Dog, på arealer hvor der ikke er opsat stige, må regulering foregå fra anbefalede skydepladser (se jagtarealer). Ved Egense-stykket gælder det, at dæmningen agerer kuglefang. Vær ligeledes særlig opmærksom på kuglefang ved Restrup-stykket, hvor der ikke er opsat stige. Rævehvalpene må ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på anden måde.
(Jf. jagtret må der ikke dyrkes opsøgende jagt.).

Vær særlig opmærksom på og vis hensyn til andre jægere, hvis der f.eks. jages gæs på samme jagtområde. Reguleringen må ikke foregår i konflikt med foreningens bukkejagt. Sikkerhed frem for alt!

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet.

Rågeregulering

Som en fast tradition inviteres Limfjordsjægerne, sammen med de øvrige to jagtforeninger i Aalborg by, hvert år i maj til at assistere stadsskytten med regulering af råger. Denne regulering kræver en salonriffel 22lr eller med særlig tilladelse et kraftig luftgevær.

Tilmelding til rågeregulering og lodtrækning til pladserne sker hvert forår, når bestyrelsen orienterer herom. Foreningen får typisk tildelt to pladser per dag.

Desuden afholder foreningen ofte indskydning af salonriffel op til reguleringen. Det annonceres via Facebook og på hjemmesiden.

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet for at være med i lodtrækning samt reguleringen.

Krageregulering

Hvert forår søger foreningen reguleringstilladelser hjem. Når og hvis tilladelserne er modtaget informerer jagtudvalget herom via Facebook og vores hjemmeside, og du kan derefter bede om at få udleveret en kopi af tilladelsen, som skal medbringes på regulering.

Reguleringen på foreningens arealer skal foregå med glatløbet haglgevær samt med egnet apporterende hund, og der skal medbringes en kopi af reguleringstilladelsen.

Vær særlig opmærksom på og vis hensyn til andre jægere, hvis der f.eks. reguleres ræv fra stige i februar på samme jagtområde. Sikkerhed frem for alt!

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet.

Regulering af mårhunde

Ønsker du at være med til at etablere foderpladser eller regulere med fælder kontakt venligst Jagtudvalget.

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet.

KNÆK OG BRÆK!

Har du spørgsmål eller finder fejl på siden, kontakt venligst jagtudvalget