Regulering

Rævereguleringen

Det er i februar måned tilladt, at regulere ræve med riffel på foreningens arealer. Rævereguleringen med riffel skal foregå fra en af de fire stiger som ellers anvendes til bukkejagten. Den plads der er i Egense under bukkejagten kan dermed ikke anvendes til ræveregulering.

Der opfordres til at være ekstra opmærksomme på hinanden og vise hensyn, hvis der drives flere typer jagt på det samme stykke samtidigt.

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet.

Rågeregulering

Som en fast tradition inviteres Limfjordsjægerne, sammen med de øvrige to jagtforeninger i Aalborg by, hvert år til at assistere stadsskytten med regulering af råger. Denne regulering kræver en salonriffel 22lr eller med særlig tilladelse et kraftig luftgevær.

Foreningen får typisk tildelt to pladser per dag, som fordeles ligelidt blandt de, som har tilmeldt sig inden reguleringen starter.

Regulering er udelukkende for foreningens medlemmer og gæster kan ikke medbringes. Jagtkort er påkrævet for at deltage i lodtrækningen.

Krageregulering

Hvert år søger foreningen kragereguleringstilladelser hjem i perioden 1. feb. til 15. april.
Tilladelserne kan rekvireres gennem “jagtudvalget” og skal medbringes under regulering/jagt.

Regulering på foreningens arealer kan kun foretages med glatløbet haglgevær.

Husk der skal medbringes apporterende hund samt der skal være indløst jagtkort til stykkerne