Orientering

Grundet uvisheden om hvad der i nærmeste fremtid kan lade sig gøre pga. Coronasituationen, har vi valgt ikke at bruge tid og penge på, at udgiver bladet ”Sneppen” marts nummeret.

I kan i stedet læse om hvad bestyrelsen påtænker af arrangementer her. Kommer der ændringer hertil, vil det blive lagt op på foreningens Facebook-gruppe.

Ræveregulering

Vi opfordrer de medlemmer der har indløst jagtkort til at skyde rævehvalpe fra 1/7. Der må reguleres frem til den 31/8. Ræv må kun reguleres med riffel fra vores stiger.

Riffeljagt i januar og februar

Bestyrelsen har besluttet, at der må jages med riffel fra foreningens stiger på Gjøl og i Nørholm i januar og februar. Der må jages ræv, og i januar må der skydes råvildt. 1 rådyr pr. stige. Prisen på råvildt er 300,- kr. for en rå og 200,- kr. for et lam. Buk er fredet. Skudt vildt skal meldes til en fra bestyrelsen og dokumenteres med billede på Facebook.

Nyt jagtområde

Vi har indgået en aftale om at leje et attraktivt jagtareal i udkanten af Suldrup. Stykket er på 60ha agerjord med brede læbælter. Ned gennem stykket går der en bred slugt med ca. 6ha skrup og 4 ha skov. Bonden har etableret 4 gode tårne, og 3 stiger i rigtig god kvalitet.

Det påtænkes at lave buejagt i skoven, da det tidligere har været drevet med succes. Dette bliver dog først senere på året, da der først skal laves stiger. Jagten foregår som riffeljagt og regulering af rovvildt i efteråret med både hagl og riffel. Der bliver
etableret krageskjul.

I foråret er der mulighed for bukkejagt. I første omgang må der skydes to bukke i år. Der er tidligere skudt rigtig store bukke i området og det vil vi gerne blive ved med at have muligheden for. Derfor er aftalen med bonden at der må skydes en lille buk og en stor. En lille buk er under ørehøjde og en stor er minimum en gaffelbuk over ørehøjde og helst en seksender. Der er meget råvildt. Derfor er aftalen, at vi forsøger at få skudt tre råer/lam i efteråret. Bonden vil gerne have skudt mere rovvildt. (Mårhund, ræv, krager, måger og skader). Derfor er aftalen, at hvert efterårsdyr skal ”koste” 1 ræv/mårhund eller 5 fugle (krager, skader eller måger). Hvis man skyder et efterårsdyr uden at levere skadevildt, koster det 500kr i ”bøde”, som bonden vil have som en del af aftalen. Dette er for at sikre sig at der bliver skudt rovvildt. Der er set mårhund i området. Jagten kræver medlemskab af Limfjordsjægerne og jagtkort. Der bliver 4 pladser i bukkejagten som indgår i foreningens rotation. Fordelingen foregår på foreningsaftenen den 25/4, hvor der også vil være mere information. Prisen pr. buk er 1000,- kr.

Der kommer mere om efterårets jagtmuligheder senere

Suldrup jagt arealer
Suldrup jagt arealer