Indskydning af salonriffel

Som optakt til rågereguleringen, vil der være mulighed for indskydning på
Nørresundby Skytteforenings bane på Voerbjergvej 101B, Nørresundby.

Banen er åben fra kl. 10.00-14.00. Selvom du ikke deltager i reguleringen, er duvelkommen til at møde op. Medbring selv ammunition til skiveskydning (ikke Hispeed ammo!)

Pris for indskydning er kr. 50,00 inkl. kaffe/rundstykker.

Tilmelding senest 18/4 via. Facebook-begivenheden.
Alternativt til Per Østergaard tlf. 29638404.