Orientering

Grundet uvisheden om hvad der i nærmeste fremtid kan lade sig gøre pga. Coronasituationen, har vi valgt ikke at bruge tid og penge på, at udgiver bladet ”Sneppen” marts nummeret.

I kan i stedet læse om hvad bestyrelsen påtænker af arrangementer her. Kommer der ændringer hertil, vil det blive lagt op på foreningens Facebook-gruppe.

Kragereguleringstilladelser

Ønsker du at modtage en kragereguleringstilladelser så send SMS til Jørgen på  tlf.  29801561 med oplysning om navn, tlf. nr. samt samt mailadresse. Du vil efterfølgende modtage tilladelsen på mail.

Bemærk, antal regulerede krager skal rapporteres til Jørgen hurtigst muligt efter den 15. april. Jørgen sørger for indrapportering til Naturstyrelsen.

Ræveregulering

Vi opfordrer de medlemmer der har indløst jagtkort til at skyde rævehvalpe fra 1/7. Der må reguleres frem til den 31/8. Ræv må kun reguleres med riffel fra vores stiger.

Riffeljagt i januar og februar

Bestyrelsen har besluttet, at der må jages med riffel fra foreningens stiger på Gjøl og i Nørholm i januar og februar. Der må jages ræv, og i januar må der skydes råvildt. 1 rådyr pr. stige. Prisen på råvildt er 300,- kr. for en rå og 200,- kr. for et lam. Buk er fredet. Skudt vildt skal meldes til en fra bestyrelsen og dokumenteres med billede på Facebook.

Ræveregulering

Vi opfordrer de medlemmer der har indløst jagtkort til at skyde rævehvalpe fra 1/7. I Suldrup må der reguleres fra 1/7. Når man sætter sig på post, så booker man tårnet med patronhylstrene i vægthuset- ganske som i bukkejagten. For jagten i Suldrup giver en reguleret ræv eller fem krager/skader/måger ret til at skyde et lam/rå til efteråret. Dette koster 500kr til foreningskassen. På vores øvrige arealer må der reguleres efter den 15/7 hvor bukkejagten slutter.

Nyt jagtområde

Vi har indgået en aftale om at leje et attraktivt jagtareal i udkanten af Suldrup. Stykket er på 60ha agerjord med brede læbælter. Ned gennem stykket går der en bred slugt med ca. 6ha skrup og 4 ha skov. Bonden har etableret 4 gode tårne, og 3 stiger i rigtig god kvalitet.

Det påtænkes at lave buejagt i skoven, da det tidligere har været drevet med succes. Dette bliver dog først senere på året, da der først skal laves stiger. Jagten foregår som riffeljagt og regulering af rovvildt i efteråret med både hagl og riffel. Der bliver
etableret krageskjul.

I foråret er der mulighed for bukkejagt. I første omgang må der skydes to bukke i år. Der er tidligere skudt rigtig store bukke i området og det vil vi gerne blive ved med at have muligheden for. Derfor er aftalen med bonden at der må skydes en lille buk og en stor. En lille buk er under ørehøjde og en stor er minimum en gaffelbuk over ørehøjde og helst en seksender. Der er meget råvildt. Derfor er aftalen, at vi forsøger at få skudt tre råer/lam i efteråret. Bonden vil gerne have skudt mere rovvildt. (Mårhund, ræv, krager, måger og skader). Derfor er aftalen, at hvert efterårsdyr skal ”koste” 1 ræv/mårhund eller 5 fugle (krager, skader eller måger). Hvis man skyder et efterårsdyr uden at levere skadevildt, koster det 500kr i ”bøde”, som bonden vil have som en del af aftalen. Dette er for at sikre sig at der bliver skudt rovvildt. Der er set mårhund i området. Jagten kræver medlemskab af Limfjordsjægerne og jagtkort. Der bliver 4 pladser i bukkejagten som indgår i foreningens rotation. Fordelingen foregår på foreningsaftenen den 25/4, hvor der også vil være mere information. Prisen pr. buk er 1000,- kr.

Der kommer mere om efterårets jagtmuligheder senere

Suldrup jagt arealer
Suldrup jagt arealer

Afholdt fællesjagt den 14/10

Så er sæsonens første fællesjagt afholdt. Med temperatur på ca. 20 grader, var der flere af de 17 deltagere der op ad dagen måtte smide jakken for at holde varmen ud.

Dagens ”bengætskonkurrence” blev vundet af Freddy. Den fine præmie var som sædvanligt sponseret af ”Jægeren og Lystfiskeren” i Maren Turisgade.

Foreningens nye formand Lars Nansen viser nogle af vore nye medlemmer hvorledes dagens udbytte brækkes. Lars har en lidt speciel måde at gøre det på, da han bruger skindet til hundetræning.

Ved dagens afsluttende parole takker Søren Stender for god ro og orden på jagten