Ses vi til fastelavnsskydning?

Søndag d. 12. februar 2023 kl. 13:00 inviterer foreningen til at skyde katten af tønden hos Nørresundby Skytteforening.

Vi håber at ses til en hyggelig dag, hvor du kan tage din familie, kæreste eller ven med.

Læs mere under begivenheder eller her.

Limfjordsjægernes begivenheder i januar

Generalforsamling

Husk at vi har generalforsamling torsdag d. 26. januar i Jægerhuset kl. 19 (Willy Brandts Vej 26).

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag samt dagsorden vil blive offentliggjort senest 7 dage før generalforsamling på foreningens hjemmeside.

Sæsonens sidste fællesjagt

Søndag d. 29. januar er der fællesjagt på nordsiden (Haldager). Tilmelding senest 3 dage før via. oprettet begivenhed på foreningens facebookgruppe. (Alternativt til Andreas på tlf. 2619 3770).