Arbejdsdag

Vi starter med rundstykker hos Lars og fortsætter med at  klargøring af pramme og grej.