Temamøde i Det Grønne Råd

Det grønne råd inviterer til et temamøde om “Klimatilpasning i Aalborg Kommune – i en fremtid der bringer mere nedbør, stigende vandstande og vildere vejr” d. 1. december 2022 klokken 17.00 til 20.00 ved Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Mødelokale 158.

Alle er inviteret! Tilmelding påkrævet!

Tilmelding senest mandag den 28. november klokken 12.00. Tilmeld dig ved at sende en mail til byer.natur@aalborg.dk

Program:

17.00-17.05: Velkomst ved Jan Nymark Rose Thaysen, formand for Det Grønne Råd.

17.05-17.20: DK2020 Introduktion til Aalborg Kommunes klimatilpasningsplan ved Roar Poulsen, Aalborg Kommune

17.20-18.20: Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen ved Torben Ebbensgaard, COWI

18.20-18.50: Pause med let traktement

18.50-19.50: Klimaforandringernes betydning for ådale – muligheder og begrænsninger ved Nicolaj Thomassen, WSP Danmark

19.50-20.00: Afrunding

Tak!

På vegne af Limfjordsjægerne og natur- og vildtplejeudvalget skal der lyde en stor tak for hjælpen med at plante fjeldribs, æblerose, hassel, sargents æble, tørst og røn på vores lille remise efter fællesjagten i søndags!

TAK!