Generalforsamling

Kl. 19 afholdes der generalforsamling i Jægerhuset (Willy Brandts vej 26, Aalborg). Kom og vær med til at støtte foreningsarbejdet, mød andre medlemmer af foreningen, høre årsberetning, stille forslag mv..

Obs: Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag vil blive offentliggjort senest 7 dage før generalforsamling på foreningens hjemmeside.