Orientering

Grundet uvisheden om hvad der i nærmeste fremtid kan lade sig gøre pga. Coronasituationen, har vi valgt ikke at bruge tid og penge på, at udgiver bladet ”Sneppen” marts nummeret.

I kan i stedet læse om hvad bestyrelsen påtænker af arrangementer her. Kommer der ændringer hertil, vil det blive lagt op på foreningens Facebook-gruppe.

Afholdt fællesjagt den 14/10

Så er sæsonens første fællesjagt afholdt. Med temperatur på ca. 20 grader, var der flere af de 17 deltagere der op ad dagen måtte smide jakken for at holde varmen ud.

Dagens ”bengætskonkurrence” blev vundet af Freddy. Den fine præmie var som sædvanligt sponseret af ”Jægeren og Lystfiskeren” i Maren Turisgade.

Foreningens nye formand Lars Nansen viser nogle af vore nye medlemmer hvorledes dagens udbytte brækkes. Lars har en lidt speciel måde at gøre det på, da han bruger skindet til hundetræning.

Ved dagens afsluttende parole takker Søren Stender for god ro og orden på jagten