Remiseprojekt 2022-23

Kære medlemmer.

Bestyrelsen og natur- og vildtplejeudvalget har arbejdet på en plan om at genetablere en remise på vores jagt ved Gjøl/Haldager.

Med tilladelser i hus begynder det nu at ligne noget, og vi præsenterer i det vedhæftede dokument planen for etableringen, som skal foregå nu til efteråret 2022.

For at projektet kan lade sig gøre, kommer vi til at indkalde til et par arbejdsdage, som vi håber på opbakning til.

Læs mere om projektet her og om hvordan du kan hjælpe til.