Limfjordsjægernes begivenheder i januar

Generalforsamling

Husk at vi har generalforsamling torsdag d. 26. januar i Jægerhuset kl. 19 (Willy Brandts Vej 26).

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag samt dagsorden vil blive offentliggjort senest 7 dage før generalforsamling på foreningens hjemmeside.

Sæsonens sidste fællesjagt

Søndag d. 29. januar er der fællesjagt på nordsiden (Haldager). Tilmelding senest 3 dage før via. oprettet begivenhed på foreningens facebookgruppe. (Alternativt til Andreas på tlf. 2619 3770).