NY DAG FOR FÆLLES ANDETRÆK

NY DAG FOR FÆLLES ANDETRÆK

Til den kommende sæson vil “torsdagstrækkene” – de velkendte fælles andetræk på sydsiden – blive flyttet til mandage. Kalenderen på hjemmesiden er opdateret.

Det vil sige, at vi har det første fælles andetræk om præcist 111 dage. Husk at komme afsted på skydebanen og hold evnerne ved lige i mellemtiden!

LIMFJORDSJÆGERNES EFTERÅRS ARRANGEMENTER

Forvent at der kommer mere information ud omkring efterårsjagter- og arrangementer ultimo juni måned.

KNÆK OG BRÆK

Knæk og bræk til alle bukkejægerne. Og knæk og bræk til jægerne som i øjeblikket bistår Aalborg Kommune med rågeregulering.