Forslag til behandling på generalforsamling

Danmarks Jægerforbund har gennemgået vores vedtægter.

I den forbindelse har DJ nogle ændringsforslag, disse kan ses her.

Ændringsforslag bliver gennemgået på Generalforsamling og fremlagt til vedtagelse.”