Godt andretræk

Den 30/9 var 4 af foreningens jægere på andetræk. Det var en af de aftener hvor ænderne ville lege med.

Generalforsamling

På foreningens generalforsmaling i januar, takkede både Søren Stender og Søren Babre af efter mange år i foreningen. Søren Stender har hjulpet med fællesjagter og foreningens pramme, mens Søren Babre har været kasserer. Både medlemmer og bestyrelse takker for deres arbejde i foreningen gennem årene.

Ræveregulering

Vi opfordrer de medlemmer der har indløst jagtkort til at skyde rævehvalpe fra 1/7. I Suldrup må der reguleres fra 1/7. Når man sætter sig på post, så booker man tårnet med patronhylstrene i vægthuset- ganske som i bukkejagten. For jagten i Suldrup giver en reguleret ræv eller fem krager/skader/måger ret til at skyde et lam/rå til efteråret. Dette koster 500kr til foreningskassen. På vores øvrige arealer må der reguleres efter den 15/7 hvor bukkejagten slutter.