Ses vi til fastelavnsskydning?

Søndag d. 12. februar 2023 kl. 13:00 inviterer foreningen til at skyde katten af tønden hos Nørresundby Skytteforening.

Vi håber at ses til en hyggelig dag, hvor du kan tage din familie, kæreste eller ven med.

Læs mere under begivenheder eller her.

Limfjordsjægernes begivenheder i januar

Generalforsamling

Husk at vi har generalforsamling torsdag d. 26. januar i Jægerhuset kl. 19 (Willy Brandts Vej 26).

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag samt dagsorden vil blive offentliggjort senest 7 dage før generalforsamling på foreningens hjemmeside.

Sæsonens sidste fællesjagt

Søndag d. 29. januar er der fællesjagt på nordsiden (Haldager). Tilmelding senest 3 dage før via. oprettet begivenhed på foreningens facebookgruppe. (Alternativt til Andreas på tlf. 2619 3770).

Nyt kort over foreningens jagt

På hjemmesiden er der et nyt kort over jagtarealer. Der er få rettelser. Blandt andet på vores jagt ved Egense, Gjøl og Restrup Enge. Desuden er der tilføjet rettelser og tilføjelser til beskrivelser af forskellige forhold – tryk på ikonerne og læs deres beskrivelser!

Feedback modtages gerne, hvis der skulle være opstået fejl eller lign. Kontakt Andreas Haugstrup ved feedback. (se kontaktoplysninger her)

Kortet ses her

Ses vi til fællesjagt d. 29/12 (NORD)

Vi mødes kl. 9 ved P-pladsen ved Ryå, og forventer at være færdige omkring kl. 14.

Foreningen er vært for rundstykker. Husk selv kaffe. Husk kontanter til bengæt (30 kr).

Tilmeld dig senest 3 dage før via Facebook-begivenheden. Alternativt kan du tilmelde dig ved at kontakte enten Lukas eller Per Ø. (se kontakter).

Hundetræning

I foråret vil der lørdage være hundetræning. Der er opstart for forårets hundetræning lørdag d. 11. februar kl. 10.00. Mødested er Nældevej (indkørsel fra Nørholmsvej), hvor hundetræningen plejer at foregå tæt ved åen. Parkering i rabatten.

Vi træner 6 lørdage, hvor den sidste lørdag er d. 25 Marts (fri i uge 8) (begivenheder vil et fremtidig tidspunkt blive opdateret).

Prisen er 300 kr. for de 6 træninger. 

Tilmelding ved Lars (tlf. 2077 5754) eller Anders (tlf. 5195 0483).

GPS-koordinater: 57.021927, 9.815062

Temamøde i Det Grønne Råd

Det grønne råd inviterer til et temamøde om “Klimatilpasning i Aalborg Kommune – i en fremtid der bringer mere nedbør, stigende vandstande og vildere vejr” d. 1. december 2022 klokken 17.00 til 20.00 ved Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Mødelokale 158.

Alle er inviteret! Tilmelding påkrævet!

Tilmelding senest mandag den 28. november klokken 12.00. Tilmeld dig ved at sende en mail til byer.natur@aalborg.dk

Program:

17.00-17.05: Velkomst ved Jan Nymark Rose Thaysen, formand for Det Grønne Råd.

17.05-17.20: DK2020 Introduktion til Aalborg Kommunes klimatilpasningsplan ved Roar Poulsen, Aalborg Kommune

17.20-18.20: Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen ved Torben Ebbensgaard, COWI

18.20-18.50: Pause med let traktement

18.50-19.50: Klimaforandringernes betydning for ådale – muligheder og begrænsninger ved Nicolaj Thomassen, WSP Danmark

19.50-20.00: Afrunding

Tak!

På vegne af Limfjordsjægerne og natur- og vildtplejeudvalget skal der lyde en stor tak for hjælpen med at plante fjeldribs, æblerose, hassel, sargents æble, tørst og røn på vores lille remise efter fællesjagten i søndags!

TAK!