Tak!

På vegne af Limfjordsjægerne og natur- og vildtplejeudvalget skal der lyde en stor tak for hjælpen med at plante fjeldribs, æblerose, hassel, sargents æble, tørst og røn på vores lille remise efter fællesjagten i søndags!

TAK!