Plantning af pil udskudt grundet frost

Kong Frost gør, at vi udskyder plantning af pil.

Arbejdsdagen søndag d. 26. aflyses.

Der indkaldes til et nyt tidspunkt for plantning af pil i fremtiden. Beklager, og der skal lyde en tak til dem, som har meldt sig til.