Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 2. november kl. 19 i Jægerhuset, Willy Brandts Vej 26 i Aalborg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Valg af bestyrelse.